Personale

Herunder kan du se en liste over personalet i alles Lægehus Frederikshavn udover lægerne:

Konsultationssygeplejeske: Michella

Sygeplejerske og klinisk vejleder: Tina

Sygeplejerske: Anette

Sygeplejerske: Catarina

Sygeplejerske: Lisa

Sygeplejerske: Mie (er på barsel)

Sygeplejerske: Rikke

Sekretær og farmakonom: Camilla

Lægesekretær: Lise

SSA: Marianne

Praksisleder og sygeplejerske: Malene

Malene varetager den daglige drift af klinikken. I tæt samarbejde med det øvrige personale bidrager vi til god og kompetent service af alle vores patienter.

Vi har som vores primære mål,  at sikre kontinuitet og sammenhæng i vores patientforløb. Derfor varetages dit forløb hos os, primært af faste og kompetente sygeplejersker. De fungere som tovholder og bindeled mellem dig og lægen. Du vil naturligvis møde lægen, når der er behov for det.

– ris og ros bedes sendes til magj@alleslaegehus.dk