Personale

Herunder kan du se en liste over personalet i alles Lægehus Frederikshavn udover lægerne:

Sygeplejerske og souschef, uddannet i 2012: Malene

Sygeplejerske og klinisk vejleder, uddannet i 1994: Tina

Sygeplejerske, uddannet i 2012: Lisa

Sygeplejerske, uddannet i 1983: Inger

Sygeplejerske, uddannet i 2014: Sofie

SSA, uddannet i 2007: Marianne

Sekretær: Mette

Praksismanager/områdechef region Nordjylland: Maria

Maria varetager den daglige drift af klinikken. Når Maria har sin daglige gang i forskellige klinikker i region Nordjylland, er hun ikke tilstede i klinikken, vil Malene være til rådighed. I tæt samarbejde med det øvrige personale bidrager vi til god og kompetent service af alle vores patienter.

Vi har som vores primære mål,  at sikre kontinuitet og sammenhæng i vores patient forløb. Derfor varetages din forløb hos os, primært af faste og kompetente sygeplejersker. De fungere som tovholder og bindeled mellem dig og lægen. Du vil naturligvis møde lægen, når der er behov for det.

– ris og ros bedes sendes til mast@alleslaegehus.dk